WYJAZD SZKOLENIOWY HODOWCÓW BYDŁA MIĘSNEGO DO WŁOSZECH