Za nami bardzo owocne spotkanie z delegacją producentów żywca wołowego, hodowców bydła mięsnego z Francji. Prezentacja Systemu QMP, omówienie obecnej sytuacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i w Europie stały się pretekstem do interesującej dyskusji.
Wyrażamy podziekowanie organizatorom spotaknia za zaproszenie przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

 

http://www.pzpbm.pl/node/366