Contact • InConventus - Klub RolnikówInConventus – Klub Rolników
+48 733 542 111 | Wyjazdy@InConventus.pl
 

Kontakt

InConventus Group

Adres biura:

30-049 Kraków, ul. Konarskiego 8/2

Bądź na bieżąco

 

Newsletter


Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 5000.00 zł Numer KRS: 0000658770 NIP: 6762520617 REGON: 366348857

InConventus Group Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/93/2017